Biserica Ortodoxa Romana

Imprimare

Biserica Ortodoxa Romana este Biserica de origine apostolica, intemeiata prin lucrarea misionara a Sfantului Apostol Andrei care a predicat cuvantul Evangheliei si in fosta provincie romana Scythia Minor, teritoriul dintre Dunare si vestul Marii Negre, Dobrogea de astazi (Sud-Estul Romaniei).

La 25 aprilie 1885, Biserica Ortodoxa Romana a devenit autocefala (de sine statatoare), iar la 25 februarie 1925 a fost ridicata la rangul de Patriarhie, fiind in comuniune dogmatica, liturgica si canonica cu celelalte Biserici Ortodoxe Surori.

Potrivit ultimului recensamant (2002), 86.7% din cei 21.794.793 de locuitori ai Romaniei s-au declarat crestini ortodocsi.

1. Organizare

Biserica Ortodoxa Romana este organizata ca Patriarhie si cuprinde:

A) Organizare centrala

Cea mai inalta autoritate a Bisericii Ortodoxe Romane in toate domeniile ei de activitate este Sfantul Sinod, format din Patriarh, ca presedinte, si din toti mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii eparhioti, episcopii vicari-patriarhali, episcopii-vicari si arhiereii-vicari in functiune.

Organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romane, pentru toate problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale este Adunarea Nationala Bisericeasca, formata din cate trei reprezentanti ai fiecarei eparhii (un cleric si doi laici), desemnati de adunarile eparhiale respective pe termen de patru ani. Membrii Sfantului Sinod participa cu vot deliberativ la lucrarile Adunarii Nationale Bisericesti.

Organismul central executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti este Consiliul National Bisericesc, alcatuit din doisprezece membri ai Adunarii Nationale Bisericesti (cate un cleric si cate un laic reprezentand fiecare mitropolie din tara, desemnati pe o perioada de patru ani). Membrii Sfantului Sinod pot participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului National Bisericesc.

Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe Romane este Preafericitul Patriarh DANIEL, ales la data de 12 septembrie 2007 si intronizat ca cel de-al VI-lea Patriarh al Romaniei la data de 30 septembrie 2007.

B) Organizare locala

Unitatile componente ale Bisericii Ortodoxe Romane sunt:

2. Viata monahala

Biserica Ortodoxa Romana are 637 de manastiri si schituri, cu peste 8.000 de monahi si monahii.

3. Invatamantul teologic

Biserica Ortodoxa Romana dispune de:

Peste 10.000 de cadre didactice predau religia in scolile publice. 

4. Asistenta religioasa
 

Pe langa activitatea curenta din parohii, asistenta religioasa este asigurata si in:

5. Asistenta sociala

Institutii sociale aflate sub directa indrumare a Bisericii Ortodoxe Romane:

Biserica Ortodoxa Romana asigura asistenta sociala permanenta pentru aproximativ 270.000 de persoane.
In situatii de calamitati naturale, Biserica Ortodoxa Romana desfasoara campanii umanitare la nivel national, pentru sprijinul imediat al celor afectati. De asemenea, in parteneriat cu autoritatile centrale si locale si cu organizatii non-guvernamentale, atat interne, cat si internationale, Biserica Ortodoxa Romana este implicata in derularea unor programe nationale privind:

6. Institutii bisericesti cu scop misionar

In Biserica Ortodoxa Romana functioneaza:

Din initiativa Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, la data de 27 octombrie 2007, a luat fiinta „Centrul de Presa BASILICA” al Patriarhiei Romane, din care fac parte:

7. Relatii bisericesti si interreligioase

Biserica Ortodoxa Romana este membra a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) din 1961 si membra a Conferintei Bisericilor Europene (KEK) din 1964. Ea participa, impreuna cu celelalte Biserici Ortodoxe, la dialogurile teologice internationale cu Biserica Romano Catolica, Bisericile Protestante, Biserica Anglicana etc.

Biserica Ortodoxa Romana are un Birou de Reprezentare pe langa Uniunea Europeana si celelalte institutii politice europene, la Bruxelles.

8. Colectii muzeale pentru conservarea cartilor vechi si a obiectelor religioase

In cadrul Bisericii Ortodoxe Romane functioneaza 275 de muzee si colectii muzeale, precum si 42 de centre zonale de depozitare.

Sursa: www.patriarhia.ro