1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Drept

PDFImprimareEmail

Asiguratorii romani incaseaza anual 3 milioane euro din asigurarile de malpraxis

Asiguratorii din Romania incaseaza circa 3 milioane euro anual pe politele de asigurare de malpraxis, in conditiile in care prima medie este de 5-7 euro pentru asistentii medicali si de 50 euro pentru medici, a spus directorul general al SRBA Broker de Asigurare-Reasigurare, Gheorghe Grad.

Estimarea a fost facuta in conditiile in care, anual, se asigura 47.000 de medici si aproximativ 150.000 de asistenti, fara sa fie luati in calcul si farmacistii.

"Circa 30% din totalul de 3 milioane de euro reprezinta cheltuielile de administrare ale acestor polite, care sunt suportate de asiguratori", a declarat Grad.

In schimb, in Romania se incheie foarte putine polite de asigurari de sanatate private, deoarece se mizeaza in continuare pe sistemul public de sanatate, a mentionat el.

Potrivit legii, fiecare medic, asistent sau farmacist este obligat sa incheie o asigurare de malpraxis pentru eventuale greseli medicale. Aceste cadre medicale nu pot profesa daca nu au astfel de polite incheiate cu companiile de asigurare.

www.Banknews.ro si NewsIn


O noua procedura de recuperare a taxelor si impozitelor neplatite

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 a introdus posibilitatea ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) se cesioneze creantele fiscale pe care le administreaza. Pentru aplicarea acestor prevederi, ANAF a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea procedurii de cesiune, ca modalitate de stingere a obligatiilor fiscale.

ANAF a publicat, ieri, un proiect de Ordin care asigura punerea in aplicare a prevederilor referitoare la cesiunea creantelor fiscale pe care le administreaza.

Aceste reglementari au fost introduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea Codului de Procedura fiscala si care prevad ca ANAF "poate cesiona creantele fiscale pe care le administreaza, astfel cum acestea sunt individualizate prin titlurile de creanta si confirmate prin certificate de atestare fiscala, emise pentru data stabilita prin contractul de cesiune."

www.avocatnet.ro


Guvernul a modificat Codul Fiscal prin ordonanta de urgenta

Guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta, in sedinta de marti, Codul Fiscal. Noile reglementari vizeaza impozitarea cu 10% a dividendelor atat pentru rezidenti, cat si pentru nerezidenti, impozitarea autoturismelor de peste 3001 cmc doar in functie de capacitatea cilindrica si neimpozitarea titlurilor de stat emise de unitatile administrative. Modificarile vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2009.

Doua dintre modificari: unificarea la 10% a impozitului pe dividende si impozitarea masinilor de teren in functie de capacitatea cilindrica au fost facute la solicitarea Comisiei Europene.

In urma cu o luna, Comisia Europeana a transmis Ministerului Economiei si Finantelor doua scrisori privind cele doua prevederi ale Codului Fiscal. Comisia avertiza ca impozitul de 16% pe dividende platit de nerezidenti este discriminatoriu intrucat rezidentii platesc 10% si ca autoturismele de teren din productia interna sunt impozitate diferit si mai putin decat autoturismele cu capacitate cilindrica de peste 3001 cmm produse in alte tari.

Noile prevederi vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2009 "avand in vedere ca introducerea de la mijlocul anului 2008 a unei cote diferite de impozit ar genera realizarea unei proceduri diferentiate de impozitare pentru contribuabilii care au incasat dividende in prima jumatate a anului 2008 fata de cei care ar incasa dividende in al doilea semestru", se arata in nota de fundamentare a actului normativ.

O alta reglementare vizeaza majorarea perioadei de recuperare a pierderii fiscale de la cinci la sapte ani, "in contextul in care sunt domenii de activitate in care infiintarea si dezvoltarea unei afaceri necesita o perioada mare de timp pana la inregistrarea veniturilor din exploatare", dupa se explica in nota de fundamentare.

Dobanda si veniturile din tranzactionare a titlurilor de stat si a obligatiunilor emise de unitati administrative vor fi venituri neimpozabile "deoarece platitorul dobanzii este insusi statul sau administratia locala iar identificarea veniturilor din tranzactionarea acestor titluri de stat si obligatiuni ar insemna cheltuieli de administrare suplimentare".

www.hotnews.ro


Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare

Prin Ordinul comun nr. 1706 si 1.889/C din 2008, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Justitiei au aprobat procedurile de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Ordinul comun al Ministerului Economiei si Finantelor (MEF) si al Ministerului Justitiei (MJ) nr. 1706 si 1.889/C din 2008 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008.

Prin acelasi ordin, a fost modificata Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 208) si au introdus un nou formular, Declaratia privind veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal (Declaratia 209).

www.avocatnet.ro


Legea privind interzicerea mancarii tip fast food in scoli, nr. 123/2008

Monitorul Oficial nr. 410/2008 a publicat Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar, referita popular sub forma Legii privind interzicerea mancarii de tip fast-food in scoli.

Astfel, legea privede ca in incinta unitatilor de invatamant sunt interzise prepararea, comercializarea si distribuirea oricaror alimente nerecomandate prescolarilor si scolarilor.

Ministerul Sanatatii Publice intocmeste si actualizeaza lista alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor, conform recomandarilor specialistilor in nutritie.

Testul integral al Legii poate fi lecturat:

Legea nr. 123/2008 pentru o alimentatie sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar

legenet.indaco.ro


Modificarea legii urbanismului, in dezbatere publica

In vederea corectarii deficientelor din domeniul urbanismului, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL) a elaborat un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

Propunerea de modificare legislativa stabileste masuri de urgenta care sa vizeze in principal: limitarea derogarilor de la planul urbanistic general si limitarea utilizarii abuzive a terenurilor, introducerea de clarificari privind relatia cu dreptul de proprietate, corelarea cu legislatia din domeniile conexe: mediul, administratia, finantele, formare profesionala.

Schimbarile punctuale preconizate se refera la:

1. Emiterea autorizatiilor de construire direct, ca regula generala in baza prevederilor Planului Urbanistic General;

2. Clarificari privind detalierea prin Planuri urbanistice zonale a zonelor cu regim de protectie sau interdictie care nu pot fi suficient reglementate in cadrul Planului Urbanistic General;

3. Clarificari privind limitarea dreptului de folosinta a terenurilor prin instituirea servitutilor de interes public

4.Dreptul de construire:

• pe un teren prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic, numai in cazul asigurarii infrastructurii si dotarilor necesare functionarii coerente a zonei;
• pe parcele cu geometrii / dimensiuni neregulate poate fi conditionat de catre autoritatea publica locala, de reconfigurarea proprietatii prin reparcelare, in baza unui Plan Urbanistic Zonal;
• poate fi restrictionat in cazul constatarii unor riscuri legate de sanatatea oamenilor, protectia mediului, afectarea patrimoniului natural sau construit

5. Infiintarea Comisiei Nationale de Dezvoltare Teritoriala formata din functionari publici si specialisti in domeniu, in vederea fundamentarii deciziilor Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor privind activitatea de amenajare a teritoriului, urbanism si dezvoltare regionala

6. Responsabilitatea pentru continutul reglementarilor aprobate sa apartina autoritatii publice in competenta careia se afla aprobarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism.

www.avocatnet.ro


Noile norme de inasprire a creditarii nu pot fi fentate

Proiectul de regulament publicat marti de Banca Nationala a Romaniei, care are drept scop inasprirea conditiilor de creditare, este neclar si interpretabil, sustin analistii chestionati de HotNews.ro. Acestia spun insa ca propunerile BNR au si parti bune, printre care si scoaterea din zona "gri" a veniturilor angajatilor. Ei sustin ca noile norme vor fi greu de ocolit, dar pun probleme practice, precum obtinerea in timp util a documentelor de la Fisc.

www.Hotnews.ro


Ordonanta nr. 36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea

Art. I. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1.
(1) In conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activitati fara scop lucrativ, desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.

(2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisa a acestuia, in care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile partilor.

(3) In conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentala si aplicata.

(4) Existenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin forma autentica, in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.

(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului, constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget."

3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4.
(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii:

a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific-cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoana fizica a carei activitate intr-unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, ce activeaza constant in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3)."

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5.
(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.

(3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.

(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.

(5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane."

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:

a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata."

6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat."

7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8.
(1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de:

a) 10% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: cultura, arta, invatamant, sanatate, asistenta si servicii sociale, actiuni umanitare, protectia mediului;

b) 8% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: educatie, drepturile omului, stiinta-cercetare fundamentala si aplicata, filantropic, de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice, sport - cu exceptia fotbalului;

c) 5% din baza impozabila pentru sponsorizari in domeniile: religios, social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.

(2) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabila.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 10% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.

(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente."

8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9.
(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi."

9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10.
(1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului."

10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor."

11. Articolele 14, 15 si 16 se abroga.

Art. II - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Sanatatii, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Educatiei Nationale vor emite instructiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finantelor.

Art. III - Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare cu data de intai a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abroga.

Art. IV - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Meniu Folk Art

Spot C.J.R.A

Servicii juridiceCursul BNR

Limba

Parteneri
  • Asculta Radio Folk Art  • Banner