1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Modele cereri

PDFImprimareEmail

Cerere de chemare în garanţie pentru evicţiunea parţială
Cerere de chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului
Cerere de chemare în judecatã a titularului dreptului
Cerere de chemare în judecată a unui locatar pentru plata cheltuielilor de întreţinere
Cerere de chemare în judecatã în actiune de granituire (si revendicare)
Cerere de chemare în judecatã pentru anularea certificatului de mostenitor
Cerere de chemare în judecatã pentru anularea unui act juridic
Cerere de chemare în judecatã pentru constatarea nulitãtii absolute a cãsãtoriei
Cerere de chemare în judecată pentru evacuare soţ turbulent
Cerere de chemare în judecată pentru împărţirea provizorie a locuinţei
Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de consumaţie
Cerere de chemare în judecată pentru împrumutul de folosinţă
Cerere de chemare în judecată pentru încredinţare copil minor

Read More


Cerere de chemare in judecata pentru incuviintarea folosintei provizorii

Cerere de chemare în judecată pentru modificarea domiciliului stabilit minorului
Cerere de chemare în judecată pentru predare bunuri
Cerere de chemare în judecată pentru reintegrarea soţului în domiciliul comun
Cerere de chemare în judecatã pentru restituire bunuri proprii
Cerere de chemare în judecatã pentru revendicare mobiliarã
Cerere de chemare în judecată pentru revendicarea bunuri mobile de la masa succesorală
Cerere de chemare în judecată pentru revendicarea imobiliară
Cerere de chemare în judecată pentru reziliere contract de vânzare-cumpărare
Cerere de chemare în judecată pentru rezolutiune contract
Cerere de chemare in judecata pentru REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Cerere de chemare în judecată, pe cale de ordonanţă preşedenţială, pentru legături personale cu minorul
Cerere de deschidere a procedurii succesorale notariala
Cerere de eliberare a unui act din dosar
Cerere de iesire din indiviziune
Cerere de incuviintare ca minorul sa poarte numele tatalui
Cerere pentru asigurarea servitutii de trecere
Cerere pentru infiintarea si validarea popririi in executare
Cerere pentru inregistrarea nasterii dupa trecerea unui an
Cerere pentru redeschiderea unei judecati suspendate
Cerere reconventionala la actiunea in revendicare a unui imobil
Cererea de chemare în judecată pentru declararea (constatarea) simulaţiei
Cererea de punere sub interdictie
Cererea pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare
Cererea pentru depunerea de acte la dosar

Meniu Folk Art

Spot C.J.R.A

Servicii juridiceCursul BNR

Limba

Parteneri
  • Asculta Radio Folk Art  • Banner